Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentareconomie 10.08.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldovaeconomie 23.08.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
.

În examinare la CNAA [11]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Consolidarea normativă şi instituţională a integrării minorităţilor etnice în Republica Moldovadrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Studiul tranziţiei metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionalefizică-matematică 01.01.2007
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Interacțiuni modale în discursul politicfilologie 01.01.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVIIistorie 01.01.2007
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873)istorie 01.01.2007
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Oralitatea în textul publicistic actual românescfilologie 01.01.2007
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Asigurarea echilibrului financiar-valut în condiții de instabilitate economicăeconomie 01.01.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldovadrept 01.01.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Art jurnalismul în presa scrisă din Republica Moldova: funcții și conținutŞtiinţe ale comunicării 01.01.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Dimensiunea intertextuala a editorialului în limbile româna, engleza şi franceza, teza de doctor în filologiefilologie 01.01.2007
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elevpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală