Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Pedagogie

În examinare la CŞS [3]

Gr Denumire Data susţinerii
D Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizării 18.07.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale. Teză de doctor în științe pedagogice 20.07.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
D Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți 28.08.2018
13.00.01 - Pedagogie generală

În examinare la CNAA [6]

Gr Denumire Data susţinerii
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev 28.06.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic 25.06.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Legităţile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică 25.06.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte 23.06.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”) 23.06.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică 23.06.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)