Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Drept

În examinare la CNAA [22]

Gr Denumire Data susţinerii
D Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan 31.03.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală 31.03.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Aspecte criminologice privind reducerea criminalității gulerelor albe în Moldova și în Israel: abordarea comportamentului criminal 11.11.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Statutul juridic al autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului 15.09.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal 09.09.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali 08.09.2017
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspundere 08.09.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice 08.09.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologice 20.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova 12.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din Republica Moldova 12.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europene 07.07.2017
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător 24.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoanei 24.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Administrarea finanţelor publice locale 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant 17.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Repararea prejudiciului ecologic 15.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuia 19.05.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiunii 12.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic 28.03.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept