Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [98]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosfericmedicină 16.07.2018
14.00.07 - Igienă
D Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamicăfizică-matematică 16.07.2018
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate medicină 16.07.2018
14.00.07 - Igienă
D Suveranitatea şi independenţa statelor membre ale Uniunii Europenedrept 14.07.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Interacţiunea domeniilor de sãnãtate şi educaţie pentru protejarea sãnãtãţii reproductive a tinerilormedicină 13.07.2018
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Managementul diagnostico-curativ în maladia Hirschsprung la nou-născuţi şi sugarimedicină 13.07.2018
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială (în baza materialelor din Republica Moldova)economie 12.07.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile osteosintezei în fracturile femurului distalmedicină 12.07.2018
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Evaluarea particularităţilor clinice, serologice şi morfologice în diagnosticul precoce al bolii celiace la copiimedicină 11.07.2018
14.00.09 - Pediatrie
D Antreprenoriatul inovaţional -premisă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeanăeconomie 11.07.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Obezitatea şi supraponderabilitatea la copii în perioada de pubertate: diagnosticul precoce și impactul asupra calității viețiimedicină 11.07.2018
14.00.09 - Pediatrie
DH Imaginarul erotic în romanul românesc postbelicfilologie 10.07.2018
10.01.01 - Literatura română
DH Optimizarea suportului respirator la nou-născuții prematurimedicină 10.07.2018
14.00.09 - Pediatrie
D Sporirea cantităţii şi calităţii producţiei de mere prin aplicarea fertilizării şi normării încărcăturii cu rodagricultură 10.07.2018
06.01.07 - Pomicultură
D Personajul dedublat în romanul contemporanfilologie 10.07.2018
10.01.08 - Teoria literaturii
D Configurarea dialogului cultural în societățile de adopție a migranțilorfilosofie 10.07.2018
09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
D Analgezia postoperatorie prin bloc de plan transvers abdominal: argumentare anatomică și eficiență clinicămedicină 09.07.2018
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
D Activitatea regizorului Veaceslav Axionov în teatrele dramatice din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 09.07.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentăpsihologie 06.07.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Metode minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoasemedicină 06.07.2018
14.00.21 - Stomatologie
D Trairea sentimentului de singurătate la tineripsihologie 06.07.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918)istorie 06.07.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate în cadrul cercetării la fața loculuidrept 06.07.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova)economie 06.07.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Argumentarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai organelor de lucru ale semănătorii de precizie pentru culturi prăşitoaretehnică 06.07.2018
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
D Tehnologia de obţinere a peleţilor ENPlus din reziduuri agricole în condiţiile Republicii Moldovatehnică 06.07.2018
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Rezultatele la distanta ale tratamentului chirurgical al maladiei varicoase a membrelor inferioare: aspecte clinice şi hemodinamicemedicină 05.07.2018
14.00.27 - Chirurgie
D Aspectele contemporane ale tuberculozei pulmonare în dependenţă de sensibilitatea micobacteriilormedicină 05.07.2018
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Fenomene de contact şi de suprafaţă în calcogenuri sticloase cuaternare bazate pe S şi Tefizică-matematică 05.07.2018
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
DH Terminologia medicală românească: evoluţie şi tendinţefilologie 05.07.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Calitatea vieţii pacienţilor operaţi pentru ciroza hepatica în raport cu metodele de tratament chirurgical aplicatemedicină 05.07.2018
14.00.27 - Chirurgie
DH Opţiuni chirurgicale în tratamentul maladiei varicoase a membrelor inferioaremedicină 04.07.2018
14.00.27 - Chirurgie
D Stratificarea funcţional-stilisticã a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicograficãfilologie 04.07.2018
10.02.01 - Limba română
D Studiul tranziţiei metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionalefizică-matematică 03.07.2018
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
DH Romanul generaţiei 80. Poetica genuluifilologie 03.07.2018
10.01.01 - Literatura română
D Consolidarea normativă şi instituţională a integrării minorităţilor etnice în Republica Moldovadrept 03.07.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistență medicală în Republica Moldovamedicină 03.07.2018
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Rolul dereglărilor metabolismului metioninei la femeile cu avort spontan recurent:diagnostic şi corijaremedicină 03.07.2018
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Regimuri tehnologice pentru asigurarea potenţialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare şi prelucraretehnică 03.07.2018
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrăriitehnică 03.07.2018
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Interacțiuni modale în discursul politicfilologie 03.07.2018
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Măsurile speciale de investigaţii autorizate de procuror în procesul penaldrept 02.07.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Litigii ce decurg din contractele de muncă sportive și soluționarea lor juridicădrept 02.07.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migraţiei economice asupra sistemului familial din Republica Moldovapsihologie 02.07.2018
19.00.05 - Psihologie socială
D Evaluarea formării şi dezvoltării mecanismului investiţional al Republicii Moldovaeconomie 30.06.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Instituția învinuirii în procesul penaldrept 30.06.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Soluţionarea conflictelor internaţionale în lumea contemporanădrept 30.06.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Măsurătoare de impedanță cu rezonanță simulată în coordonate cartezienetehnică 30.06.2018
05.11.14 - Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
D Pedepse penale aplicate minorilordrept 30.06.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Vandalismul: analiza juridico-penalădrept 29.06.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza criminologică a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grupdrept 29.06.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldovadrept 29.06.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVIIistorie 29.06.2018
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentăpsihologie 29.06.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Tratamentul endoscopic diferenţiat în patologiile urologice obstructive infravezicalemedicină 29.06.2018
14.00.40 - Urologie
D Art jurnalismul în presa scrisă din Republica Moldova: funcții și conținutŞtiinţe ale comunicării 29.06.2018
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Studiul dinamicii rezonatorului nanomecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumină coerentăfizică-matematică 29.06.2018
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Afectarea aparatului locomotor în hipotiroidiemedicină 29.06.2018
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Inteligența emoțională ca factor de eficientizare a managementului organizațieieconomie 29.06.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Metodica investigării accidentelor rutieredrept 29.06.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Asigurarea echilibrului financiar-valut în condiții de instabilitate economicăeconomie 29.06.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873)istorie 29.06.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Oralitatea în textul publicistic actual românescfilologie 29.06.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Factorii creşterii productivităţii muncii în condiţiile internaţionalizării economiilor naţionaleeconomie 29.06.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova. psihologie 29.06.2018
19.00.05 - Psihologie socială
DH Hepatitele virale B şi C cronice la copii: particularităţile clinice, imunologice, evolutive şi optimizarea tratamentului antiviralmedicină 28.06.2018
14.00.10 - Boli infecţioase
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elevpedagogie 28.06.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omuluidrept 28.06.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dimensiunea intertextuala a editorialului în limbile româna, engleza şi franceza, teza de doctor în filologiefilologie 28.06.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Efectele ventilării pulmonare artificiale cu hipercapnie permisivă intraanestezică asupra recuperării postoperatorii după colecistectomia laparoscopicămedicină 27.06.2018
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
D Particularitatile etiologice ale infectiilor septico-purulente nosocomiale în stationarele de profil ortopedo-traumatologicmedicină 27.06.2018
14.00.30 - Epidemiologie
D Utilizarea agregatului mineral trioxid în tratamentul pulpitei acute de focarmedicină 26.06.2018
14.00.21 - Stomatologie
D Particularități ale interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive la studențipsihologie 26.06.2018
19.00.01 - Psihologie generală
DH Profilul hormonal şi markeri moleculari predictivi pentru evoluţia şi terapia adenoamelor hipofizaremedicină 26.06.2018
14.00.15 - Anatomie patologică
DH Carte și cenzură în Basarabia (1812- 1917)istorie 26.06.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Repertoriul trompetistic al secolului XX – spațiu de valorificare a noilor mijloace de expresivitate interpretativă. studiul artelor, culturologie 26.06.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Diagnostic timpuriu al parodontitei marginale cronice incipiente și măsuri de prevenție a avansării eimedicină 26.06.2018
14.00.21 - Stomatologie
D Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoreticometodologicăfilosofie 26.06.2018
09.00.05 - Etică
D Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudinefizică-matematică 26.06.2018
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
DH Cartea românească veche în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX)istorie 26.06.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
DH Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpicpedagogie 25.06.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Legităţile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizicăpedagogie 25.06.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiectepedagogie 23.06.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Probleme teoretice şi practice ale interpretării juridicedrept 23.06.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”)pedagogie 23.06.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Capacitatea juridică în diverse ramuri de dreptdrept 23.06.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informaticăpedagogie 23.06.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptuluidrept 22.06.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Algebre Lie şi invarianţi la sisteme diferenţiale cu proiecţii pe unele modele matematicefizică-matematică 22.06.2018
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridicedrept 22.06.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Soluții încorporate pentru sisteme de măsurare și control în producerea și aplicarea microfirelortehnică 21.06.2018
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
DH Evoluția prelucrării artistice a metalelor în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)studiul artelor, culturologie 19.06.2018
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporandrept 31.03.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictualădrept 31.03.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanicdrept 28.03.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept