Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [104]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporandrept 31.03.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictualădrept 31.03.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Influenţa formei materne în crearea hibrizilor performanţi de Lavandula angustifolia Mill.agricultură 28.02.2018
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Utilizarea mifepristonului în declanşarea naşterilor premature cu retard de dezvoltare intrauterină a fătuluimedicină 20.02.2018
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Evaluarea calității percepute a imaginii pentru smartfonuri cu camera foto încorporatătehnică 14.02.2018
05.13.07 - Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice (pe ramuri)
D Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţionalpsihologie 22.12.2017
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Potenţialul presei în medierea dialogului socialfilologie 30.11.2017
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitarpedagogie 28.11.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Luminescenţa şi efecte laser în filme nanostructurate şi microstructuri ZnO crescute prin depunere chimică din vapori şi electrochimicăfizică-matematică 17.11.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Aspecte criminologice privind reducerea criminalității gulerelor albe în Moldova și în Israel: abordarea comportamentului criminaldrept 11.11.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Intertext şi hypertext: studiu semiotico-lingvisticfilologie 10.11.2017
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religioseconomie 03.11.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare procicliceeconomie 03.11.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Englezismele în presa periodică din Republica Moldova (aspectele funcţional, fonetic, ortografic, morfologic, semantic)filologie 27.10.2017
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Sinteza și regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde chimie 24.10.2017
02.00.04 - Chimie fizică
D Optimizarea tratamentului chirurgical laparoscopic la pacientele cu polichistoza ovariană şi influenţa lui asupra rezervei ovarienemedicină 24.10.2017
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri pentru masăagricultură 24.10.2017
06.01.08 - Viticultură
D Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuziaeconomie 19.10.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Abordarea medico-socială în determinarea dizabilităţii la copiii cu astm bronşicmedicină 17.10.2017
14.00.09 - Pediatrie
D Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor mediciniştipedagogie 17.10.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (Juglans nigra L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Josbiologie 06.10.2017
03.00.16 - Ecologie
D Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole)economie 06.10.2017
08.00.06 - Marketing; logistică
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelorchimie 28.09.2017
02.00.03 - Chimie organică
DH Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016)ştiinţe politice 28.09.2017
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
DH Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenescagricultură 22.09.2017
06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
D Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni micifizică-matematică 22.09.2017
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinicichimie 22.09.2017
02.00.01 - Chimie anorganică
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurricularepedagogie 22.09.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice chimie 21.09.2017
02.00.03 - Chimie organică
D Аrgumentarea agroecologică privind utilizarea amestecurilor de erbicide pentru cultura sfeclei de zahăragricultură 21.09.2017
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Eminescianismul: spirit tradiţional şi modern în poezia română contemporanăfilologie 20.09.2017
10.01.01 - Literatura română
D Statutul juridic al autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copiluluidrept 15.09.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovascularebiologie 14.09.2017
03.00.15 - Genetică
D Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldovaeconomie 14.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană. Cazul Republicii Moldova,ştiinţe politice 14.09.2017
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
DH Glomerulonefrita primară la copii: mecanisme etiopatogenice, clinica, prognosticmedicină 14.09.2017
14.00.09 - Pediatrie
D Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european în a doua jumătate a secolului XXstudiul artelor, culturologie 12.09.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Înotul terapeutic în prevenirea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale a copiilor în perioada prepubertarăpedagogie 12.09.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penaldrept 09.09.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridicedrept 08.09.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspunderedrept 08.09.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Optimizarea construcţiei şi a regimului de funcţionare a arzătoarelor instalatiilor de producere a energiei termicetehnică 08.09.2017
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legalidrept 08.09.2017
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud)economie 08.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abioticibiologie 08.09.2017
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridicăştiinţe politice 07.09.2017
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeanăeconomie 07.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Personaje feminine în creaţia lui Ion Druţăfilologie 06.09.2017
10.01.01 - Literatura română
D Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldovaeconomie 06.09.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul interpreţilor basarabeni asupra devenirii teatrelor de operă din Bucureşti şi Cluj in anii 1920–1940studiul artelor, culturologie 29.08.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământpedagogie 29.08.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 29.08.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXIeconomie 28.08.2017
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Procesul de fermentație combinată a mustului de struguri la producerea vinurilor albetehnică 25.07.2017
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
DH Potenţialul biologic al genofondului Solanum lycopersicum L. şi valorificarea acestuia în ameliorarea caracterelor prețioasebiologie 21.07.2017
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei (taxonomie, bioecologie, corologie, fitogeografie)biologie 21.07.2017
03.00.05 - Botanică
D Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologicedrept 20.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Prevenirea complicațiilor postanestezice la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă de somnmedicină 19.07.2017
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
D Evaluarea potențialului hidrologic al Republicii Moldova în condițiile modificărilor de mediugeografie 14.07.2017
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Limfoamele non-Hodgkin indolente (aspecte clinico-hematologice, morfologice şi imunohistochimice)medicină 14.07.2017
14.00.29 - Hematologie şi transfuziologie
D Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportivepedagogie 13.07.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerialăpedagogie 13.07.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din Republica Moldovadrept 12.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldovadrept 12.07.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivantemedicină 12.07.2017
14.00.40 - Urologie
D Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primaremedicină 11.07.2017
14.00.07 - Igienă
D Particularitățile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului „HTML 5”)pedagogie 08.07.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europenedrept 07.07.2017
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonalefizică-matematică 07.07.2017
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Evaluarea clinico-imagistică şi tratamentul chirurgical în sindromul de canal carpian şi Guyonmedicină 07.07.2017
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal inseratămedicină 06.07.2017
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Geometria analitică a spațiilor omogenefizică-matematică 05.07.2017
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldovatehnică 04.07.2017
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale în instituţia de tip complex educaţionalpedagogie 30.06.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerialeconomie 30.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Fundamentarea teoretică şi experimentală a parametrilor organelor de lucru ale combinei pentru recoltarea sorgului zaharattehnică 29.06.2017
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
D Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940)istorie 29.06.2017
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzătordrept 24.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoaneidrept 24.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Administrarea finanţelor publice localedrept 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldovadrept 23.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărniieconomie 22.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradantdrept 17.06.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldovaeconomie 16.06.2017
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Repararea prejudiciului ecologicdrept 15.06.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTSmedicină 14.06.2017
14.00.26 - Ftiziopneumologie
DH Hepatitele cronice virale B şi C la adulţi (factorii de risc, particularitățile clinico-evolutive, hormonal-metabolice, imunologice, și optimizarea metodelor de tratament)”medicină 14.06.2017
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Contribuția tenorului Mihail Muntean la dezvoltarea artei vocale de operă în Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 13.06.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilorpsihologie 08.06.2017
19.00.01 - Psihologie generală
D Particularități imuno-genetice și clinico-morfologice ale cancerului mamar la pacientele cu diabet zaharat tip 2 medicină 07.06.2017
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
DH Diagnosticul precoce şi tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică şi patologia cardiopulmonară mixtămedicină 07.06.2017
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Diagnosticul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepaticămedicină 07.06.2017
14.00.19 - Imagistică medicală
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldovaeconomie 05.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superioreconomie 02.06.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Supravegherea de stat a sănătăţii populaţiei în condițiile de aplicare a pesticidelor în agriculturămedicină 31.05.2017
14.00.07 - Igienă
D Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willismedicină 26.05.2017
14.00.19 - Imagistică medicală
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldovaeconomie 23.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldovaeconomie 19.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuiadrept 19.05.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate maximalăfizică-matematică 19.05.2017
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiuniidrept 12.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanicdrept 28.03.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept