Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 114 teze, inclusiv 98 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [16]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizăriipedagogie 18.07.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizantemedicină 19.07.2018
14.00.07 - Igienă
D Tulpini autohtone noi de Streptococcus thermophilus și utilizarea lor pentru fabricarea produselor lactate fermentatebiologie 19.07.2018
03.00.23 - Biotehnologie
D Tehnologie de obţinere a β-glucanilor din levuribiologie 19.07.2018
03.00.23 - Biotehnologie
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale. Teză de doctor în științe pedagogicepedagogie 20.07.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
în examinare la CŞS [] [16]

În examinare la CNAA [98]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosfericmedicină 16.07.2018
14.00.07 - Igienă
D Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamicăfizică-matematică 16.07.2018
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate medicină 16.07.2018
14.00.07 - Igienă
D Suveranitatea şi independenţa statelor membre ale Uniunii Europenedrept 14.07.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Interacţiunea domeniilor de sãnãtate şi educaţie pentru protejarea sãnãtãţii reproductive a tinerilormedicină 13.07.2018
14.00.33 - Medicină socială şi management
în examinare la CNAA [] [98]