Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Negru Andrei, doctor habilitat, conferenţiar universitarNegru Andrei, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1273
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 12.00.01 IISD conducător 10.02.2012
D Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice 12.00.01 Universitatea de Studii P... referent
conducător
Baltag Dumitru
22.06.2018
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului 12.00.01 UPSC referent
conducător
Baltag Dumitru
22.06.2018
D Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova 12.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Avornic Gheorghe
29.06.2018

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Statutul magistratului în arealul justiției 12.00.01 USM conducător 23.03.2017
D Contractul normativ ca izvor de drept 12.00.01 USM conducător 11.02.2010