Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Coptileţ Valentina, doctor, conferenţiar universitarCoptileţ Valentina, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:11 februarie 2010, nr.1025
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 12.00.01 IISD secretar CSS
conducător
Negru Andrei
10.02.2012
D Capacitatea juridică în diverse ramuri de drept 12.00.01 Universitatea de Studii P... secretar CSS
conducător
Avornic Gheorghe
23.06.2018
D Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice 12.00.01 Universitatea de Studii P... secretar CSS
conducător
Baltag Dumitru
22.06.2018
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului 12.00.01 UPSC secretar CSS
conducător
Baltag Dumitru
22.06.2018
D Probleme teoretice şi practice ale interpretării juridice 12.00.01 Universitatea de Studii P... secretar CSS
conducător
Avornic Gheorghe
23.06.2018