Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tomuleţ Valentin, doctor habilitat, profesor universitarTomuleţ Valentin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1244
Specialităţi abilitate: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Evoluția prelucrării artistice a metalelor în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea) 17.00.06 IPC membru CSS
consultant
Cocârla Pavel
19.06.2018
DH Carte și cenzură în Basarabia (1812- 1917) 07.00.02 IISD referent
consultant
Cojocaru Gheorghe
consultant
Eşanu Andrei
26.06.2018
DH Cartea românească veche în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX) 07.00.02 IISD membru CSS
consultant
Eşanu Andrei
26.06.2018
D Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873) 07.00.02 USM conducător 29.06.2018
D Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII 07.00.03 USM referent
consultant
Cocârla Pavel
29.06.2018
DH Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918) 07.00.02 UPSC membru CSS
consultant
Cojocaru Gheorghe
conducător
Gonţa Gheorghe
06.07.2018

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rolul portului Odesa în sistemul comerţului european cu cereale (1794-1853) 07.00.03 USM conducător 08.07.2011
D Populaţia urbană a Basarabiei în perioada 1850-1918 07.00.02 conducător 23.12.2010