Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Anunt privind modalitatea de depunere a tezelor de doctor/doctor habilitat în format PDF şi organizarea transmisiunilor on-line a şedinţelor de susţinere a tezelor de doctor/doctor habilitat


14 iunie 2018

Tezele și autoreferatele de doctor/doctor habilitat în format PDF vor fi depuse la ANACEC cu minim 30 zile înainte de susținerea publică a tezei. Depunerea poate fi făcută prin expedierea la adresa de e-mail: marina.piscenco@gmail.com sau prin prezentarea pe suport hard la sediul ANACEC: şos. Hînceşti 38A, bir. 203.

Persoană de contact – Marina Pișcenco, tel.: 022781055; 069205400.

Transmiterea on-line a ședințelor de susținere a tezelor de doctor/doctor habilitat va fi asigurată de către ANACEC, prioritate acordîndu-se ședințelor de susținere a tezelor de doctor habilitat.

Instituțiile organizatoare de studii de doctorat sunt încurajate să asigure plasarea tezelor și autoreferatelor de doctor/doctor habilitat pe site-ul instituției, precum și transmisiunea on-line a ședințelor de susținere a tezelor de doctor/doctor habilitat, cu informarea ANACEC, prin transmiterea linkurilor respective la adresa: anacip@anacip.md. anacip@anacip.md

Pentru mai multe detalii cu privire la organizarea procesul de susținere a tezelor (formarea/modificarea seminarilor științifice specializate, consiliilor științifice specializate) o puteți contacta pe doamna Tatiana Callo, e-mail: callotatiana@yahoo.com, nr. de telefon: 079638079.