Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


6 februarie 2012Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 6 martie, joi, ora 14.00
(Şedinţa nr.2)

Agenda şedinţei

1. Raportului de activitate a CNAA pe anul 2011:

1.1. Activitatea Direcţiei de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (raportor şef al Direcţiei de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, dr. hab., V. MINCIUNA);

1.2. Activitatea Direcţiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (raportor şef al Direcţiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, dr. hab., prof. univ., T. MUNTEANU);

1.3. Activitatea Direcţiei de pregătirea cadrelor de înaltă calificare (raportor şef al Direcţiei de pregătirea cadrelor de înaltă calificare dr., Ion HOLBAN);

1.4. Activitatea Direcţiei economico-financiare (raportor A. AVORNIC, şef al Secţiei financiar-administrative).

2. Examinarea materialelor referitoare la evaluarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru reacreditarea Institutului de Fizică Aplicată, pe profilurile de cercetare:

3. Aprobarea Planul de activitate a CNAA pentru anul 2012 (raportor prof. univ. G.GLADCHI).

4. Aprobarea registrului manifestărilor ştiinţifice planificate pentru anul 2012 ca forumuri naţionale, naţionale cu participare internaţională şi internaţionale (raportor dr. hab. V. MINCIUNA).

5. Diverse.

prof. univ. Gheorghe Gladchi,

Secretar ştiinţific al Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare