Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


5 decembrie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 5 decembrie 2006
(Hotărârea nr. 28/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Ecologie şi Geografie

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Ecologie şi Geografie, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Ecologie şi Geografie pe profilul de cercetare:
  • Evoluţia geo- şi ecosistemelor şi elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi resurse naturale.
 2. Se eliberează Institutului de Ecologie şi Geografie Certificatul de acreditare seria I nr.010.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 29/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor pe profilurile de cercetare:
  • Genetica şi ameliorarea plantelor;
  • Fiziologie şi biochimie vegetală.
 2. Se eliberează Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor Certificatul de acreditare seria I nr. 011.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 30/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale pe profilul de cercetare:
  • Fizica şi electronica solidului, inclusiv a structurilor nanometrice, tehnologia şi ingineria materialelor şi dispozitivelor electronice.
 2. Se eliberează Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale Certificatul de acreditare seria I nr.012.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric