Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


31 mai 2012Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 31 mai , joi, ora 14.00
(Şedinţa nr.4)

Agenda şedinţei

1. Proiectele Codului de etică a cercetătorului ştiinţific şi Regulamentului Comisiei de etică a CNAA
(raportor dr. Cuciureanu Gh. consultant CNAA)

. 2. Aprobarea componenţei Comisiei de etică a CNAA
(raportor – acad. CANŢER V. preşedinte al CNAA).

3. Instituirea Drapelului CNAA
(raportor – acad. CANŢER V. preşedinte al CNAA). 4. Aprobarea structurii CNAA
(raportor - acad. CANŢER V. preşedinte al CNAA).

5. Examinarea materialelor referitoare la evaluarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru acreditarea Universităţii Tehnice a Moldovei pe profilurile de cercetare:

I. Tehnologii avansate în domeniul mecanicii, electrotehnicii şi energeticii;
II. Electronică, informatică şi comunicaţii;
III. Inginerie şi management în construcţii;
IV. Inginerie tehnologică în industria alimentară şi industria uşoară.
(raportor – HĂBĂŞESCU I., dr. hab., mem. cor., preşedinte al comisiei de evaluare. Coraportori coordonatorii grupelor de evaluare pe profilurile de cercetare).

6. Realizarea Planului de acţiuni a Institutului de Zoologie
(raportor – TODERAŞ I., acad., director al Institutului de Zoologie).

7. Diverse.