Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


30 octombrie 2008Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 30 octombrie 2008
(Hotărârea nr. 49/AC

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie pe profilul de cercetare
    • Neurologie şi neurochirurgie.
  2. Se eliberează Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie Certificatul de acreditare seria P nr.029.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 30 octombrie 2008
(Hotărârea nr. 50/AC

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală pe profilul de cercetare:
    • Reproducere şi genetică umană.
  2. Se eliberează Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală Certificatul de acreditare seria P nr.030.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric