Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


28 iunie 2007Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 28 iunie 2007
(Hotărârea nr. 37/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pe profilul de cercetare:
  • Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.
 2. Se eliberează Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Certificatul de acreditare seria P nr.021.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 38/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice pe profilul de cercetare:
  • Probleme politico-filozofice şi socio-demografice.
 2. Se eliberează Institutului de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice Certificatul de acreditare seria I nr.016.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 39/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Zootehnie şi Medicină Veterinară

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Zootehnie şi Medicină Veterinară, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară pe profilul de cercetare:
  • Tehnologii în zootehnie şi medicină veterinară.
 2. Se eliberează Institutului de Zootehnie şi Medicină Veterinară Certificatul de acreditare seria P nr.022.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric