Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


26 ianuarie 2012Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 26 ianuarie, joi, ora 14.00
(Şedinţa nr.1)

Agenda şedinţei

1. Examinarea materialelor referitoare la evaluarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru reacreditare pe profilul de cercetare:

2.Realizarea Planului de acţiuni al Institutului de Energetică (raportor BERZAN Vladimir, dr. hab., prof. cercetător., directir al Institutului de Energetică);

3. Revederea Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (raportor L. Mocanu, dr., şef adjunct direcţie CNAA);

4. Diverse.

prof. univ. Gheorghe Gladchi,

Secretar ştiinţific al Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare