Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


26 iunie 2008Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 26 iunie 2008
(Hotărârea nr. 48/AC

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Universitatea Liberă Internaţională din Moldova pe profilurile de cercetare:
    • Studii contrastive în filologia romano-germanică;
    • Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei;
    • Mecanisme şi modalităţi ale impactului psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei de masă.
  2. Se eliberează Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Certificatul de acreditare seria A nr.003.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric