Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


21 mai 2009Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 21 mai 2009
(Hotărârea nr. AC-01/3-3)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

În conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 din 30 iulie 2004, art.663, cu modificările şi completările ulterioare), în baza raportului de autoevaluare a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, avizului de evaluare prezentat de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova pe profilul de cercetare:
    • Suport ştiinţific şi metodologic în edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice.
  2. Se eliberează Certificatul de acreditare seria P nr. 033Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.

Preşedinte al C.N.A.A.

Valeriu CANŢER

Secretar ştiinţific,

Gheorghe GLADCHI

Contrasemnează:

Conducător al Comisiei de acreditare
a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,

Simion TOMA