Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19 ianuarie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 19 ianuarie 2006
(Hotărârea nr. 6 /AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Cardiologie

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Cardiologie, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Instituţia Medico – Sanitară Publică Institutul de Cardiologie pe profilul de cercetare:
  • Cardiologie.
 2. Se eliberează Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Cardiologie Certificatul de acreditare seria P nr.004.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 7/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Instituţia Medico - Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” pe profilul de cercetare:
  • Pneumoftiziologie.
 2. Se eliberează Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” Certificatul de acreditare seria P nr.005.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 8/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilul de cercetare:
  • Zoologie, diversitatea şi valorificarea durabilă a lumii animale în ecosistemele acvatice şi terestre.
 2. Se eliberează Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Certificatul de acreditare seria I nr.003.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 9/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie pe profilurile de cercetare:
  • Ameliorarea viţei de vie şi elaborarea tehnologiilor performante în viticultură;
  • Tehnologii inovative în vinificaţie.
 2. Se eliberează Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie Certificatul de acreditare seria P nr.006.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric