Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19 decembrie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 19 decembrie 2006
(Hotărârea nr. 31/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Universitatea Liberă Internaţională din Moldova pe profilul de cercetare:
    • Republica Moldova în contextul istoric, politic şi cultural european.
  2. Se eliberează Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Certificatul de acreditare seria A nr.001 .

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 32/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Agrare de Stat din Moldova

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Universitatea Agrară de Stat din Moldova pe profilul de cercetare:
    • Economie şi management în sectorul agroalimentar.
  2. Se eliberează Universităţii Agrare de Stat din Moldova Certificatul de acreditare seria P nr. 019.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric