Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19 octombrie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 19 octombrie 2006
(Hotărârea nr. 26/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Academiei de Studii Economice din Moldova

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Academiei de Studii Economice din Moldova, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Academia de Studii Economice din Moldova pe profilurile de cercetare:
  • Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale;
  • Informatică, statistică şi cibernetică economică;
  • Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale business-ului modern.
 2. Se eliberează Academiei de Studii Economice din Moldova Certificatul de acreditare seria P nr. 018.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 27/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilul de cercetare:
  • Geologie regională şi seismologie.
 2. Se eliberează Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Certificatul de acreditare seria I nr. 009.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric