Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


18 mai 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 18 mai 2006
(Hotărârea nr. 21/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilurile de cercetare
  • Fizica materiei condensate, atomilor, nucleelor şi tehnologii ale materialelor şi dispozitivelor semiconductoare, inclusiv nanotehnologii;
  • Electro- şi termofizica proceselor de transfer şi tehnologii de prelucrare a materialelor;
  • Fizica şi tehnologiile materialelor necristaline şi dispozitivelor fotonice şi optoelectronice.
 2. Se eliberează Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Certificatul de acreditare seria I nr. 007.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 22/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Pomicultură

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Pomicultură, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Pomicultură pe profilul de cercetare:
  • Ameliorarea soiurilor pomicole şi tehnologii de cultivare.
 2. Se eliberează Institutului de Cercetări pentru Pomicultură Certificatul de acreditare seria P nr. 015.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric