Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


17 mai 2007Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 17 mai 2007
(Hotărârea nr. 36/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” pe profilul de cercetare:
    • Tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar.
  2. Se eliberează Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro” Certificatul de acreditare seria P nr.020.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric