Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


17 ianuarie 2008Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 17 ianuarie 2008
(Hotărârea nr. 45/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică pe profilul de cercetare:
    • Protecţia plantelor.
  2. Se eliberează Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică Certificatul de acreditare seria I nr.017.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric