Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16 martie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 16 martie 2006
(Hotărârea nr. 19/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Agrare de Stat din Moldova

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Universitatea Agrară de Stat din Moldova pe profilurile de cercetare
  • Agronomie;
  • Inginerie agrară;
  • Zootehnie;
  • Horticultură;
  • Medicină veterinară.
 2. Se eliberează Universităţii Agrare de Stat din Moldova Certificatul de acreditare seria P nr. 013.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 20/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei pe profilul de cercetare:
  • Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.
 2. Se eliberează Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Certificatul de acreditare seria P nr. 014

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric