Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16 februarie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 16 februarie 2006
(Hotărârea nr. 14/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilurile de cercetare:
  • Chimia compuşilor coordinativi cu diverse proprietăţi;
  • Chimia compuşilor organici biologic activi, inclusiv a compuşilor naturali;
  • Procese şi mecanisme fizico-chimice, metode de control analitic al ecosistemelor şi tehnologii nonpoluante.
 2. Se eliberează Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Certificatul de acreditare seria I nr. 004.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 15/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilul de cercetare:
  • Inginerie şi tehnologii energetice.
 2. Se eliberează Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Certificatul de acreditare seria I nr. 005.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 16/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilul de cercetare:
  • Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale.
 2. Se eliberează Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Certificatul de acreditare seria I nr. 006.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric