Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


15 decembrie 2005Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 15 decembrie 2005
(Hotărârea nr.1/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” pe profilurile de cercetare:
  • Medico-biologic;
  • Sănătate publică şi management;
  • Clinico-terapeutic;
  • Clinico-chirurgical;
  • Sănătatea mamei şi copilului;
  • Stomatologie;
  • Farmacie şi farmacologie.
 2. Se eliberează Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, conform legislaţiei în vigoare, Certificatul de acreditare seria P nr.001

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric