Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14 septembrie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 14 septembrie 2006
(Hotărârea nr. 23/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilul de cercetare:
  • Microbiologie şi biotehnologie.
 2. Se eliberează Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Certificatul de acreditare seria I nr. 008.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 24/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare pe profilul de cercetare:
  • Economie agrară şi dezvoltare rurală.
 2. Se eliberează Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare Certificatul de acreditare seria P nr. 016.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 25/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare al Institutului de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo” pe profilul de cercetare:
  • Evaluarea, protecţia, ameliorarea şi sporirea fertilităţii solurilor.
 2. Se eliberează Institutului de Pedologie şi Agrochimie “Nicolae Dimo” Certificatul de acreditare seria P nr.017.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric