Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14 aprilie 2008Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 14 aprilie 2008
(Hotărârea nr. 46/AC

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” pe profilul de cercetare
    • Ameliorare şi fitotehnie
  2. Se eliberează Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” Certificatul de acreditare seria P nr.028.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 14 aprilie 2008
(Hotărârea nr. 47/AC

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Slavone

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii Slavone, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Universitatea Slavonă pe profilul de cercetare:
    • Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al Republicii Moldova.
  2. Se eliberează Universităţii Slavone Certificatul de acreditare seria A nr.002.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric