Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


13 decembrie 2007Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 13 decembrie 2007
(Hotărârea nr. 43/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova pe profilul de cercetare:
    • Drept economic, penal şi poliţienesc.
  2. Se eliberează Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova Certificatul de acreditare seria P nr.026.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 44/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei pe profilul de cercetare:
    • Patrimoniul muzeal cultural-istoric.
  2. Se eliberează Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei Certificatul de acreditare seria P nr.027.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric