Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


13 septembrie 2007Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 13 septembrie 2007
(Hotărârea nr. 40/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii de Stat din Tiraspol

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Universitatea de Stat din Tiraspol pe profilurile de cercetare:
    • Modernizarea procesului educaţional în contextul integrării europene.
    • Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice.
    • Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice.
  2. Se eliberează Universităţii de Stat din Tiraspol Certificatul de acreditare seria P nr.023.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric