Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


12 februarie 2009Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 12 februarie 2009
(Hotărârea nr. AC-01/3-1)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

În conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 din 30 iulie 2004, art.663, cu modificările şi completările ulterioare), în baza raportului de autoevaluare a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, avizului de evaluare prezentat de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală pe profilul de cercetare:
    • Patrimoniul etnografico-natural.
  2. Se eliberează Certificatul de acreditare seria P nr.031 Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

Preşedinte al C.N.A.A.

Valeriu CANŢER

Secretar ştiinţific,

Gheorghe GLADCHI

Contrasemnează:

Conducător al Comisiei de acreditare
a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,

Simion TOMA

Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 12 februarie 2009
(Hotărârea nr. AC-01/3-2)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie

În conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 din 30 iulie 2004, art.663, cu modificările şi completările ulterioare), în baza raportului de autoevaluare a Centrului Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Cardiovasculară (Centrul de Chirurgie a Inimii), reorganizat prin absorbţia la Institutul de Cardiologie conform Hotărîrii Guvernului nr.1314 din 25 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.213-214 din 2 decembrie 2008, art.1331), avizului de evaluare prezentat de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie pe profilul de cercetare:
    • Tratamentul chirurgical al bolilor cardiovasculare.
  2. Se eliberează Certificatul de acreditare seria P nr.032 Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie

Preşedinte al C.N.A.A.

Valeriu CANŢER

Secretar ştiinţific,

Gheorghe GLADCHI

Contrasemnează:

Conducător al Comisiei de acreditare
a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,

Simion TOMA