Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


12 ianuarie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 12 ianuarie 2006
(Hotărârea nr. 3/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” pe profilul de cercetare:
  • Ameliorarea soiurilor şi tehnologii de cultivare a culturilor de câmp.
 2. Se eliberează Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” Certificatul de acreditare seria P nr.003

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 4/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilul de cercetare:
  • Fiziologie şi Sanocreatologie.
 2. Se eliberează Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Сertificatul de acreditare seria I nr.001.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric

(Hotărârea nr. 5/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe profilurile de cercetare:
  • Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare;
  • Informatică. Tehnologii informaţionale.
 2. Se eliberează Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Сertificatul de acreditare seria I nr.002.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric