Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


11 ianuarie 2007Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 11 ianuarie 2007
(Hotărârea nr. 33/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului Patrimoniului Cultural

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Institutului Patrimoniului Cultural, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Institutul Patrimoniului Cultural pe profilurile de cercetare:
    • Arheologia spaţiului carpato-nistrean;
    • Etnii şi relaţii interetnice în Republica Moldova;
    • Geneza şi evoluţia artei naţionale.
  2. Se eliberează Institutului Patrimoniului Cultural Certificatul de acreditare seria I nr.013 .

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric