Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


9 februarie 2006Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 9 februarie 2006
(Hotărârea nr. 13/AC)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Tehnice a Moldovei

Potrivit prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în temeiul: raportului de autoevaluare a Universităţii Tehnice a Moldovei, al rezultatelor evaluării activităţii instituţiei de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al avizului de evaluare, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:

 1. Se acreditează Universitatea Tehnică a Moldovei pe profilurile de cercetare:
  • Tehnologii avansate, produse industriale scientointensive şi materiale noi în construcţia de maşini;
  • Tehnologii moderne în domeniile electrotehnicii şi energeticii;
  • Electronică, informatică şi comunicaţii;
  • Procesarea, calitatea şi securitatea produselor alimentare;
  • Arhitectură, construcţii şi design;
  • Antreprenoriat şi educaţie socioumană în inginerie.
 2. Se eliberează Universităţii Tehnice a Moldovei Certificatul de acreditare seria P Nr.010.

Preşedinte al C.N.A.A.

Constantin Gaindric