Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


3 mai 2012Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 28 iunie, joi, ora 14.00
(Şedinţa nr.5)

Agenda şedinţei

1. Aprobarea proiectului „Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice” (raportor – CANŢER V. acad., preşedinte al CNAA); 2. Examinarea materialelor referitoare la evaluarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru acreditarea:

  1. 2.1. Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, pe profilul de cercetare: Sănătatea mamei şi copilului;
  2. (raportor – MOŞIN V., dr. hab., prof. univ., preşedinte al comisiei de evaluare);
  3. 2.2. Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, pe profilul de cercetare: Tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar.
  4. (raportor – MARIN G., dr. hab., prof. univ., preşedinte al comisiei de evaluare).
3. Realizarea Planul de acţiuni al:

4. Examinarea problemei privind dreptul de a întreprinde activităţi ştiinţifice la profilul de cercetare „Tratamentul Chirurgical al bolilor cardiovasculare”, acreditat iniţial în cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutului de Cardiologie (certificatul Pnr.032 din 12-02-2009), Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republicat al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. (raportor – MOSCALU V. director adjunct pe ştiinţă al SCR).

5. Diverse. (Înmânarea certificatului de acreditare, diplomelor de merit ale CNAA, aprobarea Comisiilor de evaluare etc.).

prof. univ. Gheorghe Gladchi,

Secretar ştiinţific al Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare