Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2 iulie 2009PDF documen document Hotărârea privind aprobarea planului de reacreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru anul 2010

Hotărârea Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 2 iulie 2009
(Hotărârea nr. AC-04/2-1)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 din 30 iulie 2004, art.663, cu modificările şi completările ulterioare), în baza raportului de autoevaluare a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, avizului de evaluare prezentat de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, aprobată prin hotărîrile Comisiei de acreditare nr.AC-02/2-3 din 19 martie 2009 şi Comisiei de atestare nr.AT-03/10-2 din 23 aprilie 2009, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice pe profilul de cercetare:
    • Studiul culturii şi artelor
  2. Se eliberează Certificatul de acreditare seria P nr.034 Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

(Hotărârea nr. AC-04/2-2)

Privind rezultatele evaluării şi acreditării Filialei din Chişinău a întreprinderii de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova"

în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 125-129 din 30 iulie 2004, art.663, cu modificările şi completările ulterioare), în baza raportului de autoevaluare a Filialei din Chişinău a întreprinderii de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova", avizului de evaluare prezentat de către Comisia specializată de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, aprobată prin hotărîrile Comisiei de acreditare nr.AC-02/2-2 din 19 martie 2009 şi Comisiei de atestare nr.AT-03/10-1 din 23 aprilie 2009, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se acreditează Filiala din Chişinău a întreprinderii de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova" pe profilul de cercetare:
    • Studiul şi valorificarea resurselor piscicole şi a crustace
  2. Se eliberează Certificatul de acreditare seria P nr.035 Filialei din Chişinău a întreprinderii de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova".

Preşedinte al C.N.A.A.

Valeriu CANŢER

Secretar ştiinţific,

Gheorghe GLADCHI